Cifteli Qifteli Çifteli. Albania Kosovo Professional Musical Instrument, 96 cm

Cifteli Qifteli Çifteli. Albania Kosovo Professional Musical Instrument, 96 cm
Cifteli Qifteli Çifteli. Albania Kosovo Professional Musical Instrument, 96 cm
Cifteli Qifteli Çifteli. Albania Kosovo Professional Musical Instrument, 96 cm
Cifteli Qifteli Çifteli. Albania Kosovo Professional Musical Instrument, 96 cm
Cifteli Qifteli Çifteli. Albania Kosovo Professional Musical Instrument, 96 cm
Cifteli Qifteli Çifteli. Albania Kosovo Professional Musical Instrument, 96 cm
Cifteli Qifteli Çifteli. Albania Kosovo Professional Musical Instrument, 96 cm
Cifteli Qifteli Çifteli. Albania Kosovo Professional Musical Instrument, 96 cm
Cifteli Qifteli Çifteli. Albania Kosovo Professional Musical Instrument, 96 cm
Cifteli Qifteli Çifteli. Albania Kosovo Professional Musical Instrument, 96 cm
Cifteli Qifteli Çifteli. Albania Kosovo Professional Musical Instrument, 96 cm

Cifteli Qifteli Çifteli. Albania Kosovo Professional Musical Instrument, 96 cm
Classical Professional Cifteli - Çifteli - Qifteli. Full Sized a-note String Musical Instrument. Craftsmanship in Kosovo from a traditional maker. Covert bag & Spare strings included. Çifteli profesionale popullore me 14 perde. Një nga punimet speciale të këtij instrumenti prej aksesorëve dhe llojit të drurit Vidh nga mjeshtri Elmi Agushi. Përmasat: 96 X 18 X 13 cm. Shoqërohet me çantën e butë dhe tela rezervë. This item is in the category "Musical Instruments & Gear\String\Other String Instruments". The seller is "musicalb" and is located in this country: AL. This item can be shipped worldwide.
Cifteli Qifteli Çifteli. Albania Kosovo Professional Musical Instrument, 96 cm


Home    Archives    Contact    Privacy Policy Agreement    Service Agreement